Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Utvärdering

Bakgrundsdokument

Här finns bakgrundsdokument inför Stockholmsförsöket med bland annat förslag till utformning, åtgärder i vägnätet och en sammanfattning av utgångsläget inför försöket. 

Förstudier

Utvärderingsplan för Stockholmsförsöket - arbetsmaterial (maj 2006) (PDF 188 kB)

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket (september 2005) (PDF 1,7 MB)

Åtgärder i vägnätet inför miljöavgiftsförsöket (maj 2004) (PDF 1,2 MB)

Miljöavgifter i Stockholm. Analys av nuvarande förslag till utformning 2003 (december 2003) (PDF 1,3 MB)

Miljöavgifter i Stockholm. Analys av effekter av olika förslag till utformning 2003 (december 2003) (PDF 1,6 MB)

Miljöavgifter i Stockholm. Effekter av Kommunstyrelsens förslag till utformning januari 2004 (januari 2004) (PDF 714 kB)

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL