Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Utvärdering

Kunskaper & attityder

Rapporter om invånarnas och företagarnas kunskaper om och attityder till Stockholmsförsöket.

Slutrapporter

Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad våren 2006 (juni 2006) (PDF 703 kB)

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt (juni 2006) (PDF 1,1 MB)

Förstudier

Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad hösten 2004 (januari 2005) (PDF 1 MB)

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket (juni 2005) (PDF 262 kB)

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket hösten 2005 (december 2005) (PDF 748 kB)

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter (juli 2005) (PDF 362 kB)

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL