Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Utvärdering

Ekonomi & näringsliv

Under den här rubriken finns både övergripande samhälls- och regionalekonomiska analyser och mer specificerade rapporter om Stockholmsförsökets effekter på detaljhandel, taxi, bud och färdtjänst, distributions- och renhållningstransporter, hantverksföretag och trafikskolor och arbetsresor på två arbetsplatser.

Slutrapporter

Effekter av trängselskatt på detaljhandel och liknande besöksintensiva näringar (KTH december 2006) (PDF 1 MB

Stockholmsförsökets effekter på detaljhandeln i Stockholmsregionen (oktober 2006)(PDF 635 kB)

Samhällsekonomiska fördelningseffekter av Stockholmsförsöket (augusti 2006) (PDF 578 kB)

Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket (juni 2006) (PDF 1,3 MB)

Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket (juni 2006) (PDF 787 kB)

Preliminär analys av Stockholmsförsökets effekter på detaljhandeln (juni 2006)(PDF 620 kB)

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket (juni 2006) (PDF 748 kB)

Utvärdering av effekter på distributions- och renhållningstransporter av Stockholmsförsöket (juni 2006) (PDF 398 kB)

Effekter av Stockholmsförsöket - hantverksföretag och trafikskolor (maj 2006) (PDF 230 kB)

Resor till och från två större arbetsplatser. Effekter av Stockholmsförsöket (juni 2006) (PDF 488 kB)

Power Point-presentationer från presseminarium om ekonomi & näringsliv den 27 juni:

PP-presentation, Detaljhandel & besöksintensiv verksamhet 27 juni (PDF 1,8 MB)

PP-presentation, Hantverksföretag & Trafikskolor 27 juni (PDF 275 kB)

PP-presentation, Taxi, färdtjänst & budtransporter 27 juni (PDF 105 kB)

PP-presentation, Transport, distributionstrafik & renhållningstransporter 27 juni (PDF 139 kB)

PP-presentation, Samhällsekonomisk analys 27 juni (PDF 98 kB)

PP-presentation, Regionalekonomiska effekter 27 juni (PDF 273 kB)

PP-presentation, Resor till två stora arbetsplatser 28 juni (PDF 140 kB)

Förstudier

Regionalekonomisk_analys hösten 2004 (februari 2005) (PDF 51 kB)

Effekter på detaljhandel och annan besöksintensiv verksamhet (maj 2005) (PDF 453 kB)

Effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst (maj 2005) (PDF 424 kB)

Effekter på transporter och distributionstrafik (maj 2005) (PDF 286 kB)

Effekter på hantverksföretag och trafikskolor (maj 2005)(PDF 206 kB)

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser (maj 2005) (PDF 413 kB)

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL