Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Utvärdering

Miljö & stadsliv

Under rubriken Miljö & stadsliv finns rapporter om Stockholmsförsökets effekter på luftkvalitet, avgasemissioner, buller och invånarnas egna upplevelser av stadsmiljö och stadsliv.

Slutrapporter

Effekter på luftkvalitet och hälsa (juni 2006)(PDF 1,4 MB)

Effekter på vägtrafikens avgasemissioner (juni 2006) (PDF 210 kB)

Effekter på buller (juni 2006) (PDF 111 kB)

Invånarnas upplevelser av stadsmiljön före och under Stockholmsförsöket 2005-2006 (juni 2006) (PDF 1,3 MB)

Power Point-presentationer från presseminarium om miljö & stadsmiljö den 26 juni:

PP-presentation, Luftkvalitet och hälsa 26 juni (PDF 863 kB)

PP-presentation, Avgasemissioner 26 juni (PDF 69 kB)

PP-presentation, Buller 26 juni (PDF 502 kB)

Förstudier

Miljöavgifternas effekt på utsläpp, halter och hälsa i Storstockholmsområdet (augusti 2004) (PDF 2,2 MB)

Luftföroreningar inför försöket med miljöavgifter (april 2005)(PDF 686 kB)

Invånarnas upplevelser av stadsmiljön våren 2005 (november 2005) (PDF 739 kB)

Problem och potential 2005. Stadsrum och stadsliv i Stockholms innerstad (september 2005) (PDF 5,5 MB)

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL