Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Utvärdering

Resvanor

Här hittar du rapporter om arbetsresor och resvanor i Stockholms län och Mälardalen samt Stockholmsförsökets effekter på idrottsverksamhet för barn och ungdomar.

Slutrapporter

Förändrade resvanor i Stockholms län (september 2006) (PDF 1 MB)

Arbetsresor från Mälardalen (juni 2006)(PDF 667 kB)

Inpendlares resvanor i Stockholms län (juni 2006) (PDF 437 kB)

Effekter på idrottsverksamhet för barn och ungdomar (juni 2006) (PDF 1,2 MB)

Power Point-presentationer från presseminarium om trafik, resvanor & trafiksäkerhet den 28 juni:

PP-presentation, Resvaneundersökning 28 juni (PDF 48 kB)

PP-presentation, Arbetsresor i Mälardalen 28 juni (PDF 263 kB)

PP-presentation, Idrottsverksamhet-barn & ungdomar 28 juni (PDF 213 kB)

Förstudier

Resvanor i Stockholms län 2004 (maj 2005) (PDF 2,2 MB)

Resvaneundersökning Mälardalen (maj 2005) (PDF 438 kB)

Effekter på idrottsverksamhet för barn och ungdomar (juni 2005) (PDF 291 kB)

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL