Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Utvärdering

Trafik

Under den här rubriken finns rapporter om Stockholmsförsökets effekter på bil-, kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Även mätningar av restider, kölängder samt effekter på trafiksäkerhet, infartsparkeringar och p-hus presenteras.

Slutrapporter

Biltrafikeffekter av Stockholmsförsöket med trängselskatter (KTH december 2006) (PDF 1 MB)

Direktbussar under Stockholmsförsöket (KTH december 2006) (PDF 2 MB)

Effekter på biltrafiken (juni 2006) (PDF 1,7 MB)

Fördelning av fordonsslag (juni 2006) (PDF 487 kB)

GPS-mätning av restider (juni 2006) (PDF 2,7 MB)

Mätning av kölängder (juni 2006) (PDF 289 kB)

SL:s slutrapport (juni 2006) (PDF 1,3 MB)

Effekter på gång- och cykeltrafik (augusti 2006) (PDF 493 kB)

Effekter på gång- och cykeltrafik (juni 2006) (PDF 421 kB)

Effekter på infartsparkeringar och p-hus (juni 2006) (PDF 430 kB)

Effekter på trafiksäkerheten (juni 2006) (PDF 1,2 MB)

Power Point-presentationer från presseminarium om trafik, resvanor & trafiksäkerhet den 28 juni:

PP-presentation, Biltrafik 28 juni (PDF 1,3 MB)

PP-presentation, GPS-mätningar 28 juni (PDF 617 kB)

PP-presentation, SL-kollektivtrafik 28 juni (PDF 318 kB)

PP-presentation, Gång- och cykeltrafik 28 juni (PDF 47 kB)

PP-presentation, Trafiksäkerhet 28 juni (PDF 67 kB)

PP-presentation, Parkeringar & p-hus 28 juni (PDF 31 kB)

Förstudier

Analys av biltrafiken inför försöket hösten 2004 (februari 2005) (PDF 1,9 MB)

Analys av biltrafiken inför försöket (april 2005) (PDF 1 MB)

Analys av biltrafiken inför försöket (oktober 2005) (PDF 2 MB)

Analys av gång- och cykeltrafiken inför försöket (maj 2005) (PDF 127 kB)

Analys av SL:s trafik inför försöket (nov 2005) (PDF 1,1 MB)

Infartsparkeringar och P-hus inför försöket (maj 2005) (PDF 367 kB)

Trafiksäkerhetsanalys inför försöket (maj 2005) (PDF 2,6 MB)

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL