Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Utvärdering

Övrigt

Rapporter om händelser som kan ha påverkat Stockholmsförsöket.

Slutrapporter

Händelser som kan ha påverkat utvärderingen av Stockholmsförsöket (juni 2006) (PDF 941 kB)

Förstudier

Händelser som kan påverka utvärderingen av Stockholmsförsöket (mars 2005) (PDF 115 kB)

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL