Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Månadsmätningar

Handel - månadsmätning

Det handelsindex som presenteras här levereras av föreningen City i Samverkan och bygger på omsättningssiffror från ett antal nyckelföretag i centrala Stockholm. De medverkande företagen står för ca 40% av omsättningen i city*. Nya siffror presenteras den 10:e varje månad med två månaders eftersläpning.

Detta månadsindex är en mindre mätning som ger möjlighet att löpande se indikationer på förändringar. Det kan inte jämföras med mer omfattande handelsutvärderingar (publiceras sommaren och hösten 2006) .

Enheter Handelsindex
City
Varuhus & Gallerior
City
Rikskedjor inom beklädnad
City Län
Månad/År 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Januari 100  98 100 97  100  108 100 104 
Februari 86  93 86 93  89 105  89  100
Mars 91 106  89 104  111 130  109 121 
April 103 109  99 106  130 135  123 128 
Maj 101 114  97  111 132 149  128 142 
Juni 105  109 102 105  138 149  137 148 
Juli 91 95  89 93  105 116  103 106 
Augusti 101 108  99 108  - -
September** 105 112  103 110  - -
Oktober** 108   107   -  - -  -
November** 108    107   -  -  -  -
December** 147   146   -  - -  -

* City avgränsas här av Olof Palmes gata i norr, ett kvarter öster om Birger Jarlsgatan i öster, Stockholms ström i söder och järnvägsområdet i Klara i väster.
** Då ett av de medverkande företagen valt att upphöra med sin rapportering från och med augusti 2006 redovisas inte längre index för rikskedjor inom beklädnad. För övriga index har jämförelsevärden för perioden augusti till december 2005 räknats om.

Observera att dessa index bygger på rena omsättningssiffror och inte har justerats för faktorer som till exempel förändringar i försäljningsytor och allmänna konjuktursvängningar. För att få veta mer om hur mätningarna utförts, klicka på rubriken Mätmetoder i vänsterlisten.

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL