Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Månadsmätningar

Parkering - månadsmätningar


Antalet parkerade fordon räknas tisdag, onsdag eller torsdag någon gång mellan 8.30 och 15.30. Nya värden presenteras runt den 10:e varje månad, månaden efter mätning.

Denna månadsstatistik är en mindre mätning som ger möjlighet att löpande se indikationer på förändringar under försökets gång, den kan inte jämföras med de mer omfattande utvärderingar som publicerats sommaren 2006.

Antal parkerade fordon på infartsparkeringar i Storstockholm
*De parkeringar som ingår finns listade under respektive kommun i menyn till höger.

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL