Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Månadsmätningar

Mätmetoder - månadsmätningar

Fordonstrafik
Månadsmätningarna utförs av Trafikkontoret och avser trafikflöden på utvalda platser, samt restider längs ett antal fördefinierade rutter inom Stockholms transportnät. Trafikflödesdata insamlas dels med hjälp av mätslingor från fasta mätstationer och dels, längs E4 och Södra länken, med utplacerade detektorer. Restidsdata insamlas från Stockholms stads restidssystem och avser ett antal fördefinierade rutter. Trafiken under fredagar skiljer sig i allmänhet en del från måndag-torsdag, därför har fredagar exkluderats ur samtliga vardagsmedelvärden. Biltrafiken mäts fram till den 25:e respektive månad.

Kollektivtrafik
SL:s kollektivtrafik mäts automatiskt med ett system (ATR*) som räknar ca 10% av all trafik på SL:s bussar, lokaltåg och pendeltåg varje dag. Mätningarna utförs av Ångpanneföreningen (ÅF) på uppdrag av SL. Utifrån dessa mätdata beräknas antal påstigande och genomsnittligt sittplatsutnyttjande. På tunnelbanan och Saltsjöbanan görs manuella mätningar. I tunnelbanan observeras antal personer i tågen vid de s.k. grenpunkterna; Gullmarsplan, Alvik, Liljeholmen, Östermalmstorg och Västra Skogen. Mätdata baseras på vanliga vardagar, måndag-fredag.
* Automatic Traffic Recorders

Cykeltrafik
Trafikkontoret samlar in cykelflödesdata från 7 fasta mätstationer med hjälp av mätslingor. Cykeltrafiken är väderberoende och under dagar/perioder med regn, snö eller kyla märks tydliga nedgångar men även en väderprognos dagen innan kan påverka cykeltrafiken.

Infartsparkeringar
Längs infartslederna och vid tunnelbanestationer finns ca 115 SL-parkeringar där man kan byta från bil till kollektivtrafik. Antalet lediga platser och antal fordon på dessa parkeringar mäts av Ångpanneföreningen (ÅF) vid en vardag per månad under perioden september 2005 till juni 2006.

Så svarar stockholmarna
Undersökningen utförs av Ipsos och svaren samlas in med hjälp av telefonintervjuer. Frågorna ställs i samband med Kollektivtrafikbarometern - en undersökning som Svenska Lokaltrafikföreningen genomför på uppdrag av läns- och lokaltrafikbolagen. Svaren analyseras av Trivector och resultatet levereras sedan till Miljöavgiftskansliet. I undersökningen ingår mellan 400 och 600 invånare i Stockholms län mellan 15-75 år. Urvalet sker med utgångspunkt från postnummer. Ett slumpmässigt urval av hushåll görs och svaren omfattar alla veckodagar.

Handelsindex
Handelsindex för City beräknas av föreningen City i samverkan för att förstå hur cityhandeln utvecklas. Handelsindex bygger på månadsvis inrapporterade omsättningsuppgifter från tio nyckelföretag (beklädnadsföretag, varuhus och gallerior) där omsättningen omräknas till ett indexvärde. De deltagande nyckelföretagen är: Debenhams, Dressman, Gallerian, Hennes & Mauritz, KappAhl, Lindex, MQ, NK, PUB och Sturegallerian. City avgränsas av Strömmen i söder, järnvägen i väster, Olof Palmes gata i norr och ett kvarter öster om Birger Jarlsgatan i öster.Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL