Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida

Pressarkiv

Pressmeddelanden
Presentationer från presskonferenser

Pressmeddelanden

Utställning om Stockholmsförsöket på Kulturhuset. Möjlighet för Stockholmarna att träffa och ställa frågor till forskare som gjorde utvärderingen. 2006-08-21, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 34 kB)

Många länsbor betalade trängselskatt ibland, men få mer än 100 kr per vecka. 2006-08-16, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 36 kB)

Trafiken ökade första dagen utan trängselskatt. 2006-08-09, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 51 kB)

Trafikminskningen stabil även under juni. 2006-07-10, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 30 kB)

En av fjorton länsbor åker ”varje vardag” bil till/från innerstan under avgiftstid. Kollektivtrafikresenärerna mest positiva till försöket och permanent trängselskatt. 2006-06-12, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 42 kB)

Fler länsinvånare säger ja än nej till trängselskatt vid folkomröstning idag 2006-06-02, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 37 kB)

Förlängd betaltid för trängselskatt fr o m 1 juni 2006 2006-05-30, pressmeddelande från Vägverket, nr: 16

42 % av de trängselskattebelagda passagerna med privatägda fordon görs av stockholmsbilar 2006-05-10, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 38 kB)

Företagen i länet har blivit mer positiva till Stockholmsförsöket, men hälften är fortfarande negativa till permanent trängselskatt 2006-05-10, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 37 kB)

Fler Stockholmare skulle rösta ja än nej till trängselskatt om det var folkomröstning idag 2006-05-08, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 35 kB)

Trafikminskningen 23% i mars. Länsinvånarna har blivit mer positiva till Stockholmsförsöket. 2006-04-10, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 34 kB)

Trafikminskningen består. Länsinvånarna upplever mindre problem med trängsel i biltrafiken 2006-03-10, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 33 kB)

Betala trängselskatt med kort över Internet 2006-03-10, pressmeddelande från Vägverket, nr:10 (PDF 25 kB)

Morgontrafiken minskade med ca 25% över avgiftssnittet och kötiderna minskade kraftigt 2006-01-09, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 35 kB)

Morgontrafiken minskade 16% över avgiftssnittet
2006-01-03, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet (PDF 33 kB)

Försök med trängselskatt i Stockholm startar på tisdag 
2005-12-30, pressmeddelande från Vägverket, nr: 82 (PDF 30 kB)

Nu finns grafik med mätresultat på Stockholmsförsökets webbplats 2005-12-14, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet. (PDF 35 kB)

Lika många positiva som negativa till Stockholmsförsöket bland Stockholmarna. 2005-12-07, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet. (PDF 33 kB)

Besöksmottagning 5 - 9 december för frågor om Stockholmsförsöket. 2005-11-28, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet. (PDF 32 kB)

Gösta Ekman och Hasse Alfredsson gör radioreklam för transponder 2005-11-28, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet. (PDF 34 kB)

Trängselskatt kan betalas på Pressbyrån och 7-Eleven. 2005-08-15, pressmeddelande från Vägverket, nr: 50 (PDF 23 kB)

Miljöavgiftskansliets kunskap- och attitydundersökning bland
invånare i Stockholms län. 2005-07-08, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet. (PDF 37 kB)

Miljöavgiftskansliets kunskap- och attitydundersökning bland
företag i Stockholms län.
 2005-07-08, pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet. (PDF 37 kB) 

Kundtjänst för trängselskatt öppnar måndag den 16 maj 2005 2005-05-16, pressmeddelande från Vägverket, nr:27

Startdatum för försöket med trängselskatt i Stockholm beslutas av regeringen idag 2005-04-28, Pressinformation från Vägverket. (PDF 460 kB)

Presentationer från presskonferenser

Miljöavgiftskansliets presentation från presskonferens 16 aug (PDF 713 kB)
SLs presentation från presskonferens 16 aug (PDF 61 kB)
Vägverkets presentation från presskonferens 16 aug (PDF 692 kB)

Miljöavgiftskansliets presentation från presskonferens 10 juli (PDF 1 MB)
SLs presentation från presskonferens 10 juli (PDF 63 kB)
Vägverkets presentation från presskonferens 10 juli (PDF 594 kB)

Miljöavgiftskansliets presentation från presskonferens 12 juni (PDF 1 MB)
SLs presentation från presskonferens 12 juni (PDF 85 kB)
Vägverkets presentation från presskonferens 12 juni (PDF 237 kB)
Stadsmuseets presentation från presskonferens 12 juni (PDF 667 kB)

Miljöavgiftskansliets presentation från presskonferens 10 maj (PDF 1,2 MB)
SLs presentation från presskonferens 10 maj (PDF 82 kB)
Vägverkets presentation från presskonferens 10 maj (PDF 209 kB)

Gunnar Söderholms (MAK) presentation från presskonferens 10 april 2006 (PDF 1 MB)
Eric Tedesjös (SL) presentation från presskonferens 10 april 2006 (PDF 160 kB
Birger Hööks (Vägverket) presentation från presskonferens 10 april 2006 (PDF 296 kB)

Gunnar Söderholms (MAK) presentation från presskonferens 10 mars 2006 (PDF  1 MB)
Eric Tedesjös (SL) presentation från presskonferens 10 mars 2006 (PDF 146 kB
Birger Hööks (Vägverket) presentation från presskonferens 10 mars 2006 (PDF 2 MB)

Gunnar Söderholms (MAK) presentation från presskonferens 10 feb 2006 (PDF 396 kB)
Eric Tedesjös (SL) presentation från presskonferens 10 feb 2006(PDF 35 kB)
Birger Hööks (Vägverket) presentation från presskonferens 10 feb 2006 (PDF 155 kB)

Vägverket informationsmaterial från pressträff 12 januari 2006
2006-01-12 (PDF 171 kB)

 Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL