Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Frågor & Svar

Frågor & Svar
Utvärdering av försöket

Hur utvärderades försöket?

Vad mättes?

Hur redovisas resultaten?

Hur utvärderades försöket?
Minskad trängsel, ökad framkomlighet och förbättrad miljö - det är de huvudmål som sattes upp inför Stockholmsförsöket. För att ge svar på i vilken utsträckning målen uppnåtts, studera effekter och ge underlag till folkomröstningen genomfördes en mängd mätningar och undersökningar.

Utvärderingen ska ge underlag för:
- Folkomröstningen år 2006
- Utveckling och förbättring av avgiftssystemet (om avgifterna permanentas)
- Forskning kring miljöavgiftssystem

Vad är det som ska mätas?
En plan togs fram för utvärderingen, som anger de områden som ska utvärderas:
- Stockholmarnas resmönster
- Biltrafiken
- Kollektivtrafiken
- Gång- och cykeltrafik
- Miljö- och hälsoeffekter
- Trafiksäkerhet
- Fördelningseffekter
- Näringsliv och regional ekonomi
- Intäkter och kostnader för avgiftssystemet
- Samhällsekonomi
- Attityder till miljöavgifter

Undersökningarna genomfördes före och under försöket. Det gjorde det möjligt att mäta vilka effekter införandet av miljöavgifter/trängselskatt får.

Hur redovisas resultaten?
Minskad trängsel, ökad framkomlighet och förbättrad miljö - det är de huvudmål som sattes upp inför Stockholmsförsöket. För att ge svar på i vilken utsträckning målen uppnåtts, studera effekter och ge underlag till folkomröstningen genomfördes en mängd mätningar och undersökningar. Dessa varierar i såväl omfång som karaktär och kan delas in i två huvudsakliga delar; månadsmätningar och utvärderingar.

Sammanfattande slutrapport - Stockholmsförsöket
Analysgruppens stora sammanfattande slutrapport av Stockholmsförsöket med slutsatser och resultat från samtliga publicerade underlagsrapporter finns på följande länk Sammanfattande slutrapport av Stockholmsförsöket

Månadsmätningar och utvärdering
Vill du följa resultaten från de månatligt återkommnade mätningarna - klicka på rubriken Utvärdering och mätningar för att läsa om det utvärderingsprogrammet och ladda ner rapporter och utvärderingar.Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL