Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Frågor & Svar

Frågor & Svar
Infartsparkeringar

Varför byggdes inte fler infartsparkeringar?

Vad kostar det att infartsparkera?

Varför är det avgift på en del infartsparkeringar medan andra är gratis?

Får man parkera 3 dygn på en infartsparkering?

Kan man betala infartsparkeringen för en hel månad?

Vilka öppettider är det på infartsparkeringarna?

Varför byggdes inte fler infartsparkeringar?
Det finns få obebyggda markområden i närhet till kollektivtrafik. Befintlig mark är ofta redan avsedd, detaljplanelagd, för t ex bostadsbygge. Infartsparkeringar måste placeras att tidsvinst görs genom att parkera där och då kan parkeringen inte placeras på långt gångavstånd till buss, tåg eller tunnelbana.

Vad kostar det att infartsparkera?
Avgiften varierar från gratis upp till 30 kr/dag. Vissa parkeringar är kombinerade för både besöks- och infartsparkering och oftast gäller det lägre infartsparkerings-
priset endast då parkeringen påbörjades mellan kl 05.00 och kl 09.00.

Varför är det avgift på en del infartsparkeringar medan andra är gratis?
Där efterfrågan är stor tas en avgift ut för att minska risken att andra än infartsparkerare står där. På vissa parkeringar är avgiften lite högre för att inte konkurrera med boendeparkering i närheten. Det vill säga, om inte avgiften är på samma nivå med boendeparkeringsavgiften kan parkeringen tyvärr snabbt fyllas med boendeparkerare i stället.

Får man parkera 3 dygn på en infartsparkering?
Normalt gäller parkering i max 24 timmar. Detta kan dock variera. Bäst är att kontrollera vägmärken och skyltning på eventuell betalautomat på respektive anläggning.

Kan man betala infartsparkeringen för en hel månad?
Endast på Ropstens infartsparkering finns möjlighet att lösa månadsbiljett. Biljetten köps i betalautomaten.

Vilka öppettider är det på infartsparkeringarna?
Alla infartsparkeringar är öppna dygnet runt.Länk till SL parkering

Här får du veta mer om SL:s stora utbud av infartsparkeringar:

http://www.sl.se/parkera/Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL