Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket

Miljöbilar

Miljöbilar var undantagna från miljöavgifter/trängselskatt. Enligt lagen om trängselskatt är en miljöbil: "Bil som är utrustad med teknik för drift
a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller
b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol"

Skatteverket publicerar varje år en lista med bilmodeller som räknas som miljöbilar och som ger brukaren olika grad av nedsättning av skattepliktigt förmånsvärde. Denna lista bygger på samma definition av miljöbil som används i samband med försöket med trängselskatt. I menyn till höger finns en lista över bilmodeller baserad på Skatteverkets underlag. Observerera att vissa modeller kan saknas på listan samt att det även finns fler miljöklassade bilar av äldre årsmodell.

På registreringsbeviset finns uppgifter om drivmedel
På din bils registeringsbevis finns uppgift om drivmedel, hämtat från Trafikregistret på Vägverket. De drivmedel som ger befrielse från trängselskatt är markerade med grönt i tabellen till höger. Rödmarkerade drivmedel ger inte sådan befrielse.

Du kan också se vilket eller vilka drivmedel som finns registrerat på fordonet på Vägverkets webbplats, genom att ange fordonets registreringsnummer. Länk finns i menyn till höger.

Som miljöbilsägare behöver du inte göra något, eftersom uppgiften redan finns registrerad. Förutsättningen är att tillverkaren, importören eller Svensk Bilprovning lämnat denna uppgift om bilmodellen/bilen till trafikregistret.

Det är också gratis boende- och nyttoparkering för miljöbilar i Stockholms innerstad från den 2 maj 2005 och tre år framöver. Definitionen av "miljöbil" är här snävare (dvs hårdare krav) än vad som gäller i lagen om trängselskatt. För mer info, klicka på länken "Miljöbilar i Stockholm" ovan.Länkar

Sök uppgifter om fordon (Länk till Vägverkets webbplats)

Miljöbilar 2002 - 2006 enligt Skatteverket (Excelfil 32 kB)

Drivmedel Undantaget
trängselskatt? 
Biogas Ja
E85 Ja
El Ja
Etanol Ja
Gengas Ja
Metanol Ja
Naturgas Ja
Bensin Nej
Diesel Nej
Fotogen Nej
Gasol Nej
Motorgas
(gasol)
Nej
Paraffinolja Nej
Rapsolja Nej

Mer information om vilka bilmärken och modeller av miljöbilar som finns hittar du på
Miljöbilar i Stockholm
Miljöfordon.se
Miljöbilsparkering i StockholmAktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL