Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket

Intäkter och kostnader

Intäkterna från miljöavgifter/trängselskatt var ca 399 miljoner kr under försöket (för tiden 3 januari – 31 juli 2006).

Regeringen budgeterade ca 3,8 miljarder kr för kostnaderna för Stockholmsförsöket, för tekniskt system, utökad kollektivtrafik, nya busshållplatser, fler infartsparkeringar, förbättringar i väg- och gatusystemet, informationsinsatser m.m. Alla kostnader för försöket betalades av staten.

Hur användes intäkterna ?
Den del av intäkterna som översteg första årets avskrivningskostnader för statens investeringar för försöket, 200 miljoner kr, betalades tillbaka till länet för förbättringar i kollektivtrafiken.Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL