Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket

Aktörer

Aktörerna i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL.

Stockholms stad svarade för allmän information om och utvärdering av Stockholmsförsöket, samt samordning med övriga aktörer inom staden.

 

Vägverket hade regeringens uppdrag att bygga och driva det tekniska systemet för uppbörden av trängselskatt och att informera om hur man betalade.

SL svarade för den utökade kollektivtrafiken under försöket samt utbyggnad av infartsparkeringar i kranskommunerna, samt information om detta.

Staten stod för samtliga kostnader för försöket.Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL