Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket

Syfte & mål

Syftet med Stockholmsförsöket var att pröva om miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik kan bidra till ett effektivare trafiksystem och bättre miljö.

Huvudmål för försöket
Huvudmålen för försöket var att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön.

Delmål för försöket
• Minskad trafik med 10 - 15 procent under rusningstid till och från innerstaden
• Ökad framkomlighet i stockholmstrafiken
• Minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar
• Invånarna ska uppleva att stadsmiljön förbättrasAktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL