Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida

Informationsmaterial

Faktablad och informationsbroschyrer
Stockholms stad
Infobroschyr om utvärderingen av Stockholmsförsöket, sept 2006 (PDF 641 kB)
Infobroschyr om Stockholmsförsöket, juni 2006 (PDF 1 MB)
Om Stockholmsförsöket, sept 2005 (PDF 309 kB)
Om Stockholmsförsöket, engelsk version 2005(PDF 2,3 MB)

Vägverket
Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari-31 juli. Informationsbroschyr augusti 2006  (PDF 2 MB)
Trängselskatt: Betalning-Belopp-Karta. Fickfakta juni 2006 (PDF 598 kB)
Om försöket med trängselskatt, engelsk version, juni 2006 (PDF 211 kB)

SL
SLs insatser i Stockholmsförsöket – effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder, 2006-12-06 (PDF 2 MB)

Presentationer och övrigt informationsmaterial
Vägverket

Presentation om försöket med trängselskatt 2006(PDF 990 kB)
Översiktsbild -Från passage till betalning 2006 (PDF 643 kB)
Karta över betalstationernas placering 2005 (PDF 2 MB)

Radio
Stockholms stad
Grön bil, 90 sek. Nov 2005 - jan2006 (mp3 2,9 MB)
Gul transponder, 60 sek. Nov 2005 - jan2006 (mp3 2 MB)
Liknelser, 45 sek. Nov 2005 - jan2006 (mp3 1,5 MB)
Enbart som cyklist, 45 sek. Nov 2005 - jan2006 (mp3 1,5 MB)
Gösta gör ljud, 45 sek. Nov 2005 - jan2006 (mp3 1,5 MB)
Hasse, 15 sek. Nov 2005 - jan2005 (mp3 0,5 MB)
Bråttom, 45 sek. Nov 2005 - jan2005 (mp3 1,5 MB)
På tisdag, 15 sek. Nov 2005 - jan2005 (mp3 0,5 MB)

Film
Vägverket
Informationsfilm om försöket med trängselskatt (Normal kvalitet, WMV 13,5 MB) 2006
Informationsfilm om försöket med trängselskatt (Låg kvalitet, WMV 6,8 MB) 2006Informationsfilm om trängselskatt SVT Anslagstavlan (Normal kvalitet, WMV 13, 8 MB)Montering av transponder (WMV 2 MB)

Länkar

Vägverkets bildbank (Länk till Vägverkets webbplats)

Information material in English

Hämta Acrobat ReaderAktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL