Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida

Folkomröstning

I samband med valet söndagen den 17 september 2006 genomfördes folkomröstningar i Stockholms kommun samt i 14 kranskommuner, för att avgöra om miljöavgifter/trängselskatt ska införas i Stockholm.

Resultatet av folkomröstningen i Stockholms kommun redovisas på Stockholms stads valnämnds webbplats:
Stockholms Stads valnämnd - resultat av folkomröstning

Resultaten från övriga kommuner redovisas på Kommunförbundets webbplats:
Kommunförbundet Stockholms län - resultat av folkomröstningar

Rösträtt hade de som är röstberättigade till de ordinarie kommunalvalen, eftersom det rör sig om kommunala folkomröstningar.

Liksom alla kommunala folkomröstningar är även dessa formellt endast rådgivande. I Stockholms stad lovade samtliga politiska partier före valet att följa resultatet. Riksdagen fattar sedan det formella beslutet om införande av trängselskatt.

Det åligger kommunfullmäktige att besluta om vilka alternativ som kommer att finnas att rösta på i folkomröstningen. Det är också fullmäktige som bestämmer vad det ska stå på röstsedlarna.

Det praktiska genomförandet av folkomröstningen ombesörjs av valnämnden, som också ansvarar för det "vanliga" valet till riksdag och kommunfullmäktige. Det är valnämnden som trycker upp och distribuerar valsedlar.Länkar

Mer information om val och folkomröstningar kan du få på följande länkar:

 

Valmyndigheten

RiksdagenAktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL