Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket  Tidigare åtgärder och ...

Inespaketet

Efter Dennis
Efter att Dennisöverenskommelsen upplösts fortsatte arbetet med att finna lösningar på problematiken med trafiksituationen i Stockholm. Detta fick till följd att diskussionerna kring olika projekt som föreslagits i Dennispaketet fortsatte. I dem ingick också möjligheten att införa ett miljöstyrande bilavgiftssystem.

Inespaketet föddes
En ny trafiklösning för Stockholm presenterades genom det så kallade Inespaketet, namngivet efter dåvarande kommunikationsminister Ines Uusman. Paketet innebar att förslagen kring Norra och Södra länken samt den yttre tvärleden norr om Häggvik och söder om Kungens kurva kvarstod. Även kommunala insatser genom så kallade väganknutna investeringar och förslaget kring kollektivtrafikdelen som presenterats i Dennispaketet kvarstod. Genom att man tog bort Västerleden och Österleden bantades omfattningen jämfört med Dennispaketet avseende väginvesteringar från knappt 25 miljarder kronor till 16,5 miljarder kronor.

Gemensam finansiering säkrar Södra länken och Årstabron
Under 1998 gjordes ansträngningar att slutgiltigt lösa frågorna kring de projekt som fortfarande var aktuella genom Dennisöverenskommelsen. Förhandlingarna innebar beslut om att Södra länken och Årstabron skulle byggas med gemensam finansiering från staten och Stockholmsregionen. Båda håller på att genomföras.

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL