Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket

Tidigare åtgärder och försök att lösa trafiksituationen i Stockholm

Trafiksituationen i Stockholm har länge varit föremål för debatt
Trafiksituationen i och runt Stockholm har länge varit föremål för diskussioner, utredningar och förslag till lösningar. Här nedan ges en kort översikt över de förslag som varit aktuella under den senaste tioårsperioden.

Den för allmänheten kanske mest kända och omfattande åtgärden för att lösa trafikproblemen i Stockholm är den s k Dennisöverenskommelsen, allmänt känd som Dennispaketet. som slöts i september 1992. Den är den hittills största överenskommelsen som gjorts i Sverige avseende investeringar i transport-infrastrukturerna. Dennispaketet omfattade olika projekt för cirka 36 miljarder kronor, fördelade ungefär lika mellan investeringar i vägar, kollektivtrafik och miljö-åtgärder.

Förbättrad miljö och ökad framkomlighet
Tanken var att väginvesteringarna helt skulle finansieras med bilavgifter, medan kostnaderna för utbyggnaden av kollektivtrafiken skulle delas mellan staten och landstinget. Dennispaketet syftade till att förbättra miljön, öka framkomligheten och skapa goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt i Stockholms-regionen.

För att uppnå dessa mål enades man om satsningar på en utbyggd kollektivtrafik, en avlastande kringfartsled runt Stockholms innerstad samt en yttre tvärled som skulle binda samman de norra och södra delarna av Stockholmsregionen. En viktig del av överenskommelsen var dessutom införandet av bilavgifter.

Läs mer om tidigare åtgärder och försök genom att klicka på någon av länkarna i menyn till vänster.Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL