Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket  Seminarier

Seminariedokumentation

Här nedan hittar du dokumentation från några av de seminarium som anges på sidan "Seminarier":

Seminarium Transportforum 12 januari 2005. OH-bilder

Sem. program och försöksöversikt (pdf) (52kB)
Resvanor Mälardalen (pdf 100 kB)
Resvaneundersökning Sth län (pdf 1,1 MB)
SL:s kollektivtrafik och infartspark (pdf 3,5 MB)
Biltrafikmätningar (pdf 1,3 MB)
Plan för utvärdering av försöket (pdf 670 kB)
Näringslivseffekter (pdf 1,1 MB)


Seminarium 14 oktober 2004. OH-bilder
Vad gör vi nu? Magnus Carle (pdf 20 kB)
Uppbördssystemet. Birger Höök (pdf 312 kB)
Kollektivtraf. åtgärder. Eric Tedesjö (pdf 4 MB)
Gatuåtgärder innerstad. Mats Fager (pdf 0,5 MB)
Bussframk.ytt.stad. Rune Lundkvist (pdf 16 kB)
Infartsparkeringar SL. Eric Tedesjö (pdf 16 kB)
Infartspark.Sth stad.Thomas Olsson(pdf 156 kb)
Cykelparkeringar Krister Isaksson (pdf 2,3 MB)
Cykelåtg. ytt.stad. Lars-Otto Frick (pdf 16 kb)
Flaskhalsar ytt.stad. Dick Gahnberg (pdf 0,5 MB)
Kollektivtrafikförbättrande åtg. VV (pdf 3,2 MB)
Rampstyrning VV (pdf 1,3 MB)
Datafångst. Magnus Carle (pdf 12 kB)
Informationsarbetet. Kai Honkonen(pdf 252 kB)


Seminarium 27 maj 2004. OH-bilder
Edinburgh (PDF 1,1 MB)
Köpenhamn (PDF 6 MB)
London (PDF 0,9 MB)
Norge (PDF 3,8 MB)
Stockholm (PDF 1MB)


Seminarium 26 april 2004
Referat av deltagarfrågor och svar (pdf 20 kB)


Seminarium 25 mars 2004. Kansliets OH-bilder m m.
Vad, varför, hur? K Honkonen (pdf 488 kB)
Utvärdering. J Dickinson (pdf 56 kB)
Trafikanalyser m fl rapporter
Referat av deltagarfrågor och svar (pdf 20 kB)

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL