Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket

Seminarier

Miljöavgiftskansliet höll under 2004 - 2006 ett antal seminarier och informationsmöten för att sprida kunskap om miljöavgifter/trängselskatt. Här nedan hittar du ett urval av de seminarier som hölls:

31 maj 2006: Voicesseminariet
Miljöavgiftskansliet anordnade ett seminarium under konferensen "Voices on the Stockholm Trial", där bl.a Stockholmsförsöket och det globala arbetet med trafiken och miljön diskuterades. I diskussionspanelen satt ett antal specialister på internationell forskning kring miljö-, trafik- och näringslivsaspekter av hållbar stadsutveckling. Länk till konferensens särskilda webbplats  finns i menyn till höger.

12 januari 2005: Session på Transportforum i Linköping
Den 12 januari arrangerades i Miljöavgiftskansliets regi en session på transportkonferensen Transportforum i Linköping. Temat var trafikplanering av kollektivtrafik och infartsparkering, samt utvärderingen av försöket. Sessionen var välbesökt med ett 100-tal åskådare.

14 oktober 2004: Arbetsläget - en helhetsbild
Den 14 oktober hölls ett seminarium för genomförandeorganisationen och trafikplanerare i regionen. Där gavs en översikt av det aktuella läget i arbetet med miljöavgiftsförsöket.

27 maj 2004: Congestion charging and road pricing - an international perspective
Den 27 maj är temat erfarenheter av trängsel/vägavgifter från andra städer runt om i världen. Talare från London, Edinburg, Norge och  Köpenhamn.

26 april 2004: Seminarium för näringslivet
Den 26 april blir det seminarium riktat till företrädare för näringslivet. Ett viktigt syfte med seminariet är att berätta om och diskutera planerna för utvärdering av försöket.

9 mars 2004: Seminarium för trafikplanerare
Den 9 mars hölls ett seminarium riktat bland annat till trafikplanerare i regionen. Där gavs en kunskapsöversikt av planeringsarbetet inför försöket med miljöavgifter.Länkar

Voices on the Stockholm Trial (extern webbplats)

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL