Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Informationsmaterial

Bakgrundsdokument

Här nedan hittar du dokument från Stockholms stad som låg till grund för försöket med miljöavgifter/trängselskatt i Stockholm

Avtal
Avtal Stockholms stad - Vägverket, 2004-07-05 (PDF 104 kB)

Avtal Stockholms stad - Vägverket, 2004-06-21 (PDF 129 kB)

Kommunfullmäktiges beslut, 2006-07-01 (PDF 93 kB)

Analys av effekter
Miljöavgifter i Stockholm - Effekter av Kommunstyrelsens förslag till utformning, Transek 2003-12, 2004-02 (PDF 633 kB)

Sammanfattning av Miljöavgifter i Stockholm, Transek 2003-12 (PDF 578 kB)

Miljöavgifter i Stockholm - Analys av effekter av olika förslag till utformning, Huvudrapport Transek 2003-12 (PDF 1 MB)

Stockholmsberedningens betänkande
Stockholms Stads remissvar om trängselavgifter till Stockholmsberedningen, 2003-10-10 (PDF 320 kB)

Stockholmsberedningens betänkande - SOU 2003:61, 2003-06-03 (PDF 822 kB)

Stockholmsberedningens betänkande - bilagor (PDF 896 kB)

Kommunfullmäktiges beslut om försöket
Kommunfullmäktiges beslut, 2003-06-02 (PDF 205 kB)

Underlag för utformning och genomförandeplan
Försök med miljöavgifter i Stockholm - Underlag för utformning och genomförandeplan, Transek 2003-04 (PDF 968 kB)

Under länken nedan finns fler dokument som direkt eller indirekt knyter an till försöket med miljöavgifter/trängselskatt:
Övriga utredningarAktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL