Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Månadsmätningar

Biltrafik - månadsmätningar

Med denna sida som utgångspunkt kan du följa utvecklingen för biltrafiken. Nya siffror presenteras kring den 10:e varje månad, månaden efter mätning. Biltrafiken mäts fram till den 25:e, respektive månad. Mätdata för april exluderar påsklovsveckan (v. 15).

Denna månadsstatistik är en mindre mätning som ger möjlighet att löpande se indikationer på förändringar på månadsbasis, den kan inte jämföras med de mer omfattande utvärderingar som publicerats sommaren 2006.

Mätpunkter
För att se mätvärden för en kategori mätpunkter eller en specifik mätpunkt, klicka i kartan eller välj från menyn till höger.

Klicka i kartan för att se mätvärden för en punkt.


Årsvariation
Trots att trafikflödet normalt varierar något under året finns i graferna ett jämförelsevärde för höst- och/eller vårdag. Anledningen till detta är att mätdata från tidigare år saknas för en del av mätpunkterna. För att få en uppfattning om hur stor årsvariationen är kan man studera bilden nedan. Bilden visar beräknat trafikflöde för 2005, trafikflödet under 2006 samt det höstvärde som oftast används som jämförelse. Analysgruppen skriver mer om årsvariationer här:
Referensvärden och säsongsvariationer (PDF 85 kB).

Fordonspassager över avgiftssnittet (alla betalstationer). Vardagar 06.00 - 19.00, årsvariation.Mer biltrafik

Avgiftssnittet (alla betalstationer)
Essingestråket
E4
Innerstad
Så här tyder du kartan:
Betalstation Betalstation
Essingestråket Essingestråket
E4 E4
Innerstad Innerstad
+ indikerar att mätpuntkten har utökat mätdata.
Så här tyder du grafer med dygnsvariation:
Avgiftstider

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL