Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida

Nya parkeringsplatser vid Stockholms infarter

Den som väljer att parkera bilen på en infartsparkering, för att sedan åka kollektivt, bidrar till en bättre miljö för alla som bor och arbetar i Stockholm.

Stockholms Stad
Stockholm Parkering äger och driver 25 infartsparkeringar med närhet till buss, tåg eller tunnelbana. Den som väljer att parkera bilen på en infartsparkering, för att sedan åka kollektivt, bidrar till en bättre miljö för alla som bor och arbetar i Stockholm.

Stockholm Parkering har i uppdrag att förbättra och utöka möjligheterna att infartsparkera i Stockholms kommun. Stockholmsförsöket har gjort det möjligt att såväl rusta upp och bygga ut befintliga infartsparkeringar som att bygga nya infartsparkeringar. Bolaget har byggt åtta nya infartsparke-
ringar, bl a i Farsta och Hökarängen, med ett totalt tillskott om ca 875 bilplatser.

SL har 10 000 gratis infartsparkeringar
SL har i dagsläget ca 10 000 infartsparkeringsplatser fördelade på omkring 100 välbelägna ställen i merparten av länets kommuner. 1 500 av dem tillkom i samband med Stockholms-försöket. Parkeringarna är alltid avgiftsfria och ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken. Allt för att underlätta en smidig övergång från bil till SL-trafik. Under länken "SL:s infarts-parkeringar" i menyn till höger kan du se alla parkeringar.

Även cyklister har fått fler cykelparkeringar. I bland annat Botkyrka, Huddinge och Österåker finns nu cykelparkeringar under tak med möjlighet att låsa fast cykelramen och därigenom lämna den på ett säkrare sätt.

Välkommen att infartsparkera!Länkar

Ett nytt vägmärke som visar infartsparkeringar beslutades av regeringen den 22 juni 2005.

Regeringsbeslut om nya vägmärken (050622)

Stockholm Parkerings webbplats

Karta över Stockholm Parkerings nya infartsparkeringar
Här kan du även se vilka parkeringsavgifter som gäller.

SL:s infartsparkeringar.

Hämta Acrobat ReaderAktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL