Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Månadsmätningar

Cykel - månadsmätningar

Med denna sida som utgångspunkt kan du följa utvecklingen för cykeltrafiken. Nya siffror presenteras runt den 10:e varje månad, månaden efter mätning. Cykeltrafiken mäts fram till den 25:e, respektive månad.

Denna månadsstatistik är en mindre mätning som ger möjlighet att löpande se indikationer på förändringar under försökets gång, den kan inte jämföras med de mer omfattande utvärderingar som publiceras sommaren 2006.

Klicka i kartan eller menyn till höger för att se mätvärden för en punkt
Karta med mätpunkter för cykeltrafikAktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL