Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida

Utökad kollektivtrafik till och med 31 december 2006

I samband med hösttrafikomläggningen den 22 augusti 2005 startade SL en statligt finansierad satsning på kollektivtrafik med anledning av Stockholmsförsöket. Trafikförstärkningen är den för SL största samlade utökning sedan de stora tunnelbanebyggena på 1950-talet. I omfattning motsvarar utökningen hela Malmö stads kollektivtrafik.

SLs avtal med staten upphör den 31 december 2006. Från och med den 1 januari gäller därför nya förutsättningar för SLs trafikutbud; 12 av Stockholmsförsökets X-märkta direktbusslinjer upphör vid årsskiftet, sex linjer – 151X, 561X, 565X, 608X, 628X och 815X  - blir ordinarie SL-linjer 151, 561, 565, 608, 628T och 815C den 8 januari . Andra delar av utökningen som de tätare turerna i rusningstid i tunnelbanan och de fler avgångarna i pendeltågstrafiken blir kvar. I busstrafiken kommer ett antal bussar behålla sina tätare turer i rusningstid, buss nr 4 behåller samma turtäthet hela dygnet och de två nya blåbusslinjerna från Nacka/Värmdö blir kvar. I övrigt återgår SL i huvudsak till det utbud som gällde före Stockholmsförsöket.

Under försöket med trängselskatt (våren 2006) valde 40 000 fler Stockholmare att resa med SL. Totalt gjorde 680 000 resenärer ca 1 480 000 resor varje vardag. Under hösten 2006, när trängselskatteförsöket upphört, har resandet fortsatt legat på en mycket hög nivå – 690 000 resenärer gör dagligen ca 1 510 000 resor.

Om du har frågor om kollektivtrafiken och det aktuella reseutbudet, kontakta SL Kundtjänst på tel 08-600 10 00.Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL