Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Miljöavgifter/ trängse...

Statistik


Här nedan hittar du statistik från försöket med trängselskatt, som pågick den 3 januari - 31 juli 2006.

Passager, skattebeslut och belopp
Varifrån kommer fordonen?
Påminnelser, omprövningar och överklaganden
Beslut om befrielse från skatteplikt
Webben


Passager, skattebeslut och belopp

Passager och skattebeslut jan-juli


Månad

Antal
dagar 
med
 trängsel-
skatt

Totalt antal
passager
*

Antal passager med skattepliktiga
fordon

**

Andel fordon med
transponder
(av totalt antal passager)

Totalt antal skattebeslut
***

Belopp skattebeslut
SEK

Januari

19

5 908 000

4 708 000

49 %

1 839 000

49 000 000

Februari

20

6 656 000

5 298 000

52 %

2 071 000

57 000 000

Mars

23

7 838 000

6 259 000

51 %

2 440 000

67 000 000

April

17

6 218 000

5 048 000

50 %

1 936 000

54 000 000

Maj

20

7 427 000

6 018 000

49 %

2 303 000

64 000 000

Juni

19

7 087 000

5 759 000

48 %

2 205 000

61 000 000

Juli

21

5 384 000

4 361 000

42%

1 710 000

46 000 000

Klicka på den aktuella månaden för att visa skattebeslut och passager dag för dag.


*Passager
Uppgifterna anger det totala antalet fordonspassager vid betalstationerna kl 06.00-19.00. Även ej skattepliktiga passager, såsom undantagna fordon och fordon som har kört till eller från Lidingö inom 30 minuter ("Lidingöregeln") är inkluderade.
**Skattepliktiga fordon
Ett fordon är skattepliktigt, med vissa undantag, om det är infört i vägtrafikregistret eller brukas med stöd av saluvagnslicens. Följande fordon är undantagna trängselskatt, och därmed inte skattepliktiga:
Utryckningsfordon, bussar med totalvikt av minst 14 ton, diplomatregistrerade bilar, taxibilar, motorcyklar, utlandsregistrerade fordon, militära fordon, Färdtjänstbil med totalvikt under 14 ton (efter ansökan från ägare hos Skatteverket), bil som undantagits från skatteplikt efter ansökan hos Skatteverket från den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Bil som är utrustad med teknik för drift a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, och som är registrerad som sådan hos Vägverket*.
***Skattebeslut
Skattebeslut baseras på ett skattepliktigt fordons samtliga passager per dag under tid då trängselskatt tas ut.

Varifrån kommer fordonen?

Statistik över passager vid betalstationerna under april. Öppnas i nytt fönster (PDF 20 kB)


Påminnelser, omprövningar och överklaganden

Månad

Antal påminnelser med
expeditionsavgift (70 kr)

Antal
påminnelser med
tilläggsavgift
(500 kr)
 

Antal omprövningar
till
Skatteverket

Antal överklaganden
till
Skatteverket

Januari

45 000

-

1 000 

20

Februari

87 000

19 000

2 300

83

Mars

84 000

27 000

2 500

132

April

89 000

24 000

2 000

 82

Maj

131 000

31 000

2 000

103

Juni

82 000

29 000

1 700

139

Juli

124 000

40 000

1 400

99


Skatteverkets meddelade beslut om befrielse från skatteplikt

Månad

Antal beslut om befrielse på grund av utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Antal beslut om befrielse på grund av att bilen används för färdtjänst

Okt -05

2 597

0

Nov -05

4 967

20

Dec -05

3 850

126

Januari

2 244

23

Februari

926

3

Mars

1 108

9

April

774

0

Maj

944

3

Juni

805

0

Juli

367

0

Webben

Månad

Antal besök
www.stockholmsforsoket.se

Antal besök
"Mina skattebeslut"

Januari

595 000

483 000

Februari

267 000

270 000

Mars

219 000

234 000

April

170 000

177 000

Maj

184 000

172 000

Juni

152 000

148 000

Juli

158 000

136 000


 
 
Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL