Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Lättläst

Här kan du läsa om Stockholmsförsöket


Vi som fattat besluten om försöket i riksdagen
och i Stockholms kommunfullmäktige vill ha mindre trängsel,
mindre bilköer och bättre miljö för alla i Stockholm.
Därför vill vi att det ska bli färre bilar som kör samtidigt.
Ju färre bilar desto mindre avgaser.
Ju fler människor som åker buss, tunnelbana och andra kollektiva färdmedel
desto renare blir luften i Stockholm.

Det är ofta alldeles för många bilar som åker in till,
ut ur eller inne i Stockholm,
vilket skapar trängsel, köer och mycket avgaser.
Vi vill få bort trängseln och köerna
så att det blir lättare för alla att köra i Stockholm.
För att inte så många bilar ska köra på en gång
gör Stockholms stad tillsammans med SL och Vägverket
ett försök med det som vi kallar trängselskatt, mer bussar, tunnelbana
och andra tåg och fler infartsparkeringar.
Det är Stockholmsförsöket.

Vad är trängselskatt?
Trängselskatt är helt enkelt pengar som bilförare ska betala
för att köra in till eller ut ur Stockholms innerstad vid vissa tider.
Vi som fattade besluten om försöket
tror att färre bilar kommer att köra samtidigt till och från Stockholms innerstad då. 
Ju färre bilar desto bättre luft och mer plats åt alla fordon.
Med Stockholmsförsöket ska vi se om det blir så.

Hur länge ska försöket vara?
Stockholmsförsöket började den 22 augusti 2005
med att SL köpte fler bussar och startade nya busslinjer.

Det blev också fler möjligheter att resa med de bussar, tunnelbanetåg
och andra tåg
som redan finns.
Kollektivtrafiken har alltså blivit utökad
och ska vara det till den 31 december 2006.

Försöket fortsätter den 3 januari 2006
då många bilister ska börja
att betala trängselskatt vissa tider.
Det ska bilisterna göra fram till den 31 juli 2006.
Under den tiden pågår alltså försöket.

Under tiden som försöket pågår kommer Stockholms stad
flera gånger att undersöka hur det går.
Undersökningarna kommer vi att berätta om
i många rapporter som ska bli klara under försommaren 2006.

Det kommer att finnas fler möjligheter att åka kollektivt
Om fler lämnar bilen hemma och istället åker med buss, tunnelbana och andra tåg
så måste det finnas fler sådana kollektiva färdmedel så det räcker för alla.
Därför har SL köpt in 197 nya bussar.
Det är nya bussar som ska köra på 14 nya direktlinjer
och det blir också 2 nya blåbusslinjer.
De nya direktbusslinjerna kommer att köra när det är högtrafik,
från kommunerna runt Stockholm till innerstaden.
Du kan på så sätt enkelt och snabbt komma till jobbet på morgonen
och hem igen på eftermiddagen.
SL ska också låta de bussar, tunnelbana och andra tåg
som redan finns, köra oftare och med fler vagnar.
Även bussarna på 20 av blåbuss- och direktbusslinjerna kommer att köra oftare.

Det kommer att finnas fler infartsparkeringar för bilar
För att du ska kunna köra din bil från hemmet
och sedan byta till buss eller tunnelbana
innan du kommer till innerstaden
ska det finnas bra infartsparkeringar för din bil.

Stockholm Parkering och SL bygger nya parkeringsplatser.
Några av de infartsparkeringar som redan finns ska bli större och bättre.
Om du har SL-kort får du parkera bilen gratis
på Stockholm Parkerings infartsparkeringar
mellan den 1 november 2005 och 31 juli 2006.
På SL:s alla infartsparkeringar har det alltid varit gratis.

Vem har beslutat om Stockholmsförsöket?
Sveriges riksdag sade ja till Stockholmsförsöket den 16 juni 2004.

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL