Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Oktobertrafik - tabell


Antal fordon som passerat in och ut ur innerstaden vardagar 06:00 - 19:00 år 2006 resp 2005. Jämförelsevärdet för 2005 redovisas som ett genomsnittligt värde för månaden. Länkar till mätningar för närmast föregående månader finns under tabellen. Uppgifterna bygger på data från Trafikkontorets mätsystem.

Oktober 2006

Antal passager

Jämförelsevärde
oktober 2005

2 oktober

410 479

450 211

3 oktober

417 487

450 211

4 oktober

413 918

450 211

5 oktober

433 055

450 211

6 oktober

434 531

450 211

9 oktober*

396 602

450 211

10 oktober

418 172

450 211

11 oktober

408 076

450 211

12 oktober

419 124

450 211

13 oktober

413 824

450 211

16 oktober

415 999

450 211

17 oktober

423 598

450 211

18 oktober

426 532

450 211

19 oktober

428 455

450 211

20 oktober

430 519

450 211

23 oktober

415 349

450 211

24 oktober

424 782

450 211

25 oktober

429 115

450 211

26 oktober

422 194

450 211

27 oktober

429 762

450 211

30 oktober**

428 000

450 211

31 oktober

407 242

450 211

 

 

 

 *= För den 9 oktober redovisas på grund av tekniska problem för låga passagevärden. Storleksordningen på bortfallet är ca 17 000 passager.
**= Den 30 oktober redovisas på grund av tekniska problem ett beräknat passagevärde.   

Septembertrafik 2006 - tabell

Augustitrafik 2006 - tabell

Diagram - passager in och ut ur innerstaden 2006. (PDF 18 kB)Passager in och ut ur innerstaden - 2006


Antal fordon som passerat in och ut ur innerstaden från och med 2 januari 2006 resp 2005 vardagar 06:00 - 19:00. 
Större diagram. (PDF 17 kB)

Miljöavgiftskansliet

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL