Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Trafiken ökade första dagen utan trängselskatt

Pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet

Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli. Trafiken ökade igen den första dagen utan trängselskatt*.

- Det är ännu för tidigt att säga hur mycket av trafikökningen som beror på att människor kommer tillbaka från semestrar och hur mycket som beror på att trängselskatten upphört. Men siffrorna visar att trafiken ökade drygt 20 procent direkt efter att Stockholmsförsöket avslutats. Det finns dock osäkerheter i mätningarna och augustisiffrorna är inte lika säkra som julisiffrorna, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet.


Antalet fordonspassager in och ut ur innerstaden på vardagar kl. 06.00 – 19.00 har utvecklats på följande sätt de senaste veckorna**:

Måndag 24 juli:  231 000
Tisdag 25 juli:  229 000
Onsdag 26 juli:  227 000
Torsdag 27 juli:  227 000
Fredag 28 juli:  229 000

Måndag 31 juli:  257 000
Tisdag 1 augusti:  314 000    (första dagen efter avslutat försök)
Onsdag 2 augusti:  320 000
Torsdag 3 augusti:  319 000
Fredag 4 augusti:  311 000

Måndag 7 augusti: 346 000
Tisdag 8 augusti:  349 000


- Det är sannolikt att trafiken nu kommer att öka vecka för vecka i takt med att människor kommer tillbaka från semestrarna. Från omkring den 21 augusti och framåt, när skolorna har börjat igen, kommer trafiken att ha en mer normal omfattning. Då vet vi mer säkert hur trafiken utvecklas när trängselskatten har upphört, säger Gunnar Söderholm.

 

* Diagram (se länk till höger) över dagligt antal passager in och ut ur innerstaden på vardagar kl. 06.00-19.00, 2 januari – 8 augusti 2006. Jämförelsevärden för juli 2005: 369 000, augusti 2005: 406 000.

** Siffror från betalstationerna t o m den 31 juli. Fr o m den 1 augusti siffror från trafikkontorets mätningar.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Litti le Clercq, Projektledare Information
tel  08-508 29 968, mobil 070-47 29 968

Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet
tel 08-508 29 625, mobil 070-47 29 625

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL