Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Fler länsinvånare säger ja än nej till trängelskatt

Det visar en kunskaps- och attitydundersökning som Miljöavgiftskansliet låtit genomföra.

Undersökningen gjordes bland 1600 invånare i Stockholms län under maj månad.

På frågan: ”Om du fick folkomrösta idag, skulle du rösta ja eller nej till att införa miljöavgifter/trängselskatt permanent i Stockholm om pengarna går tillbaka till regionen?” svarade 48 procent av länsinvånarna att de mycket eller ganska troligt skulle rösta ja, 43 procent mycket eller ganska troligen nej, och 8 procent vet inte. Hösten 2005 svarade 30 procent troligen ja, 59 procent troligen nej och 10 procent vet ej.

Bland Stockholmarna skulle idag en majoritet (52 procent) troligen rösta ja, och 40 procent nej, 8 procent vet ej. För övriga länet väger det jämnt med 46 procent ja och 46 procent nej, 8 procent vet ej.

Mer än hälften (54 procent) av länets invånare tycker att beslutet att genomföra försöket är mycket eller ganska bra, medan 42 procent tycker beslutet är mycket eller ganska dåligt, 4 procent vet ej. Hösten 2005 var siffrorna ungefär de omvända, då tyckte hälften (51 procent) av länets invånare att beslutet att genomföra försöket var mycket eller ganska dåligt, medan 44 procent tyckte beslutet var mycket eller ganska bra och 5 procent vet ej.

57 procent av Stockholmarna tycker att det är ett bra beslut och 39 procent dåligt beslut, i övriga länet tycker 52 procent av invånare att det är ett bra beslut och 43 procent ett dåligt beslut. Kvinnor, unga och pensionärer är mest positiva, män och personer i åldern 35-64 år är något mindre positiva, men även i dessa grupper är det fler som är positiva än negativa till försöket.

På frågan: ” Har du samma uppfattning eller har du blivit mer positivt eller mer negativt inställd till trängselskatt nu jämfört med innan trängselskatten infördes den 3 januari?” svarade 47 procent av länsborna att de har samma uppfattning nu som innan införandet, 35 procent har blivit mer positiva nu, 15 procent mer negativa nu och 2 procent vet ej.

- En majoritet av såväl stockholmare som länsbor har nu en positiv inställning till Stockholmsförsöket, trots att trafiken och trängseln har ökat en del under våren. Även stödet för ett permanent införande av trängselskatt har ökat kraftigt jämfört med i höstas. Men det är ännu för tidigt att säga hur det går i folkomröstningen, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet.

Kunskaperna om försöket bland länsinvånarna är generellt goda och högre än i höstas. 82 procent av länsborna tycker att de har tillräckliga kunskaper om vad försöket innebär, jämfört med 61 procent i höstas. Men endast 23 procent av länsborna känner till att den utökade kollektivtrafiken fortsätter året ut.

Ungefär två av tre länsbor tycker att försöket bidrar till mindre köer, avgaser och buller i innerstaden, 76 procent att det bidrar till att fler väljer att åka kollektivt till innerstan.
Hälften så många som i höstas anser att det finns stora problem med trängsel i biltrafiken på infarterna och i innerstaden under avgiftstid.

På frågan om införandet av trängselskatt inneburit någon förändring i resandet med kollektivtrafik på vardagar 06.30-18.30 (avgiftstid), svarade 84 procent att de åker kollektivt lika mycket som tidigare, 12 procent åker mer och 3 procent åker mindre.

Av länsbor med tillgång till bil i hushållet åker 78 procent till innerstaden på samma tider som tidigare, 15 procent åker mer på avgiftsfri tid och 7 procent försöker undvika rusningstid. Tre av fyra bilister åker bil till innerstaden under avgiftstid lika ofta som tidigare sedan trängselskatt infördes, en av fyra har förändrat antalet bilresor. Av dem som förändrat bilresandet har 14 procent helt slutat åka bil till innerstaden under avgiftstid, 75 procent åker mindre ofta, 6 procent åker oftare och 5 procent vet ej.

Av dem som någon gång åkt bil till innerstaden under avgiftstid sedan trängselskatt infördes, tycker 24 procent att restiderna blivit kortare, 61 procent att de är opåverkade, 7 procent längre och 8 procent vet ej.

För resor med kollektivtrafik till innerstaden under avgiftstid sedan trängselskatt infördes, tycker 4 procent av länsborna att restiderna blivit kortare, 63 procent att de är opåverkade, 9 procent längre och 3 procent vet ej. 21 procent svarade att de aldrig åker kollektivt till innerstaden under avgiftstid.

25 procent av dem som ”förra veckan” åkte bil till eller från innerstaden under avgiftstid, svarade att de lätt skulle kunnat åka kollektivt i stället, för 66 procent var detta svårt och 9 procent vet ej. 8 procent av bilisterna hade lätt kunnat cykla i stället.

Hela resultatredovisningen, samt en presentation från presskonferensen finns i menyn till höger.

Undersökningen, som innehöll 34 olika frågor samt bakgrundsfrågor, har genomförts av stadens Utrednings- och statistikkontor och Sifo har gjort intervjuerna. Den bygger på 1 600 genomförda telefonintervjuer under perioden 2-23 maj 2006, med personer 18-74 år, boende i Stockholms län (732 svar från Stockholm, 868 från övr. länet).

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL