Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Proposition om förlängd betaltid för trängselskatt

Regeringen beslutade den 23 mars att i en proposition föreslå riksdagen en justering i lagen om trängselskatt. Ändringen innebär att betalningstiden för trängselskatt förlängs från nuvarande fem dagar till fjorton dagar.

Ändringen föreslås träda ikraft den 1 juni 2006.

Pressmeddelande från Regeringen

http://www.regeringen.se/
Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL