Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Trafikminskningen består

Minskningen i biltrafiken till och från innerstaden under försökets andra månad består. Nedgången under februari var ca 20-25 procent jämfört med höstvardag 2005.

Trafiken på Essingeleden var ungefär oförändrad jämfört med samma tidsperiod för ett år sedan. SL hade under februari
20 000 fler resenärer per dag, jämfört med samma månad förra året.

Införandet av trängselskatt synes inte ha fått någon negativ påverkan på handeln totalt i innerstaden. Vissa butiker visar ökad omsättning, andra minskad.

Andelen länsbor som upplever problem med trängsel i biltrafiken har sjunkit. Under hösten ansåg ca 50 procent att det fanns mycket stora problem, i januari var siffran 25 procent och i februari 17 procent.
 
- Mätresultaten visar att trafikeffekterna består. Vi är positivt överraskade att försöket hittills har fungerat så bra: trafiken flyter, tekniken och betalningarna fungerar och det är få överklaganden, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet.

Länk till analysgruppens sammanfattning av Stockholmsförsökets effekter under februari finns i menyn till höger

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL