Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Ändrade rutiner för autogirobetalningar

Den 20 februari 2006 infördes nya rutiner för betalning av trängselskatt via autogiro.

Dels kommer systemet att söka efter tidigare obetalda skattebeslut i samband med den dagliga dragningen från autogirot, dels kommer aviserade expeditions- och tilläggsavgifter med tillhörande skattebeslut inte att dras via autogiro. De måste betalas manuellt.

Hittills har autogirot fungerat på följande sätt: Det måste finnas pengar på fordonsägarens bankkonto dagen efter passage. Om det inte funnits pengar på kontot den dagen, har skattebeslutet förblivit obetalt tills det har betalats manuellt. Om skattebeslutet inte betalats manuellt, har såväl expeditionsavgift på 70 kr och sedemera även tilläggsavgift på 500 kr påförts. Dessa avgifter har i vissa fall dragits via autogiro.

Från och med den 20 februari 2006 är det bara skattebeslut som dras från autogirot. Aviserade avgifter och därtill hörande obetalda skattebeslut måste betalas manuellt. Man bör använda det bifogade inbetalningskortet eftersom påminnelseavgifter ska betalas till ett annat konto än den ordinarie skattebetalningen. Desssutom finns ett OCR-nummer på inbetalningskortet som måste anges vid dessa betalningar.

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL