Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Anpassad organisation i Kundtjänst

För närvarande pågår en anpassning av Kundtjänst. Antalet medarbetare minskar från dryga 400 heltidstjänster till 270 tjänster. Andelen medarbetare som ägnar sig åt att handlägga och utreda ärenden blir fler än tidigare.

Den befintliga indelningen i specialiserade kompetensgrupper blir kvar och stärks, dvs för företag, betalningar och transponderfrågor. Så långt möjligt får varje utredningsärende sin egen handläggare så att fordonsägaren ska kunna ha en och samma kontaktperson igenom hela ärendets gång. Den förändrade inriktningen införs i mitten av mars.

Den väntade anstormningen av samtal till kundtjänst har uteblivit. Under de två första veckorna av försöket med trängselskatt inkom 10 000 – 12 000 samtal per dag. Därefter har samtalsnivån minskat stadigt. Under de senaste dagarna har volymerna legat under 3 000 samtal per dag. Merparten av frågorna är numera av utredande karaktär. Vanligen gäller frågorna betalning, återbetalning av skatt samt frågor om transponder och autogiro.

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL