Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Brev med beslut om tilläggsavgift skickas ut

Under veckan skickas de första breven med beslut om tilläggsavgift ut till fordonsägare som inte har betalat trängselskatt för den 3 och 4 januari.

Trängselskatt ska utan uppmaning betalas av fordonsägaren. Betalningen ska finnas på Vägverkets konto för trängselskatt inom fem dagar efter passage av en betalstation. Om trängselskatten inte betalas i tid får fordonsägaren en påminnelse per post där en expeditionsavgift på 70 kronor påförts. Fordonsägaren har då fyra veckor på sig, räknat från dagen för passage, att betala expeditionsavgiften och trängselskatten. 

Om trängselskatten och expeditionsavgiften inte betalas i tid, tas beslut om en tilläggsavgift på 500 kronor. Fordonsägaren får då ytterligare ett brev med uppmaningen att betala tilläggsavgift, expeditionsavgift och skatt. Betalningen ska ske inom en månad efter dag för beslut om tilläggsavgift.

Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogdemyndigheten, som debiterar 500 kronor.

Rutinerna för sen betalning gäller även den som betalar via autogiro och som inte har täckning på det anslutna bankkontot den dag som trängselskatt ska dras.

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL