Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Summering av passager och skattebeslut

I tabellen redovisas totalt antal fordonspassager vid betalstationerna kl 06.00-19.00 samt antal skattebeslut per dag.

 

Datum

Totalt antal passager*

Antal skattebeslut**

3 juli

315 000

98 000

4 juli

311 000

97 000

5 juli

307 000

95 000

6 juli

309 000

96 000

7 juli

304 000

97 000

10 juli

268 000

86 000

11 juli

258 000

82 000

12 juli

256 000

81 000

13 juli

255 000

81 000

14 juli

255 000

81 000

17 juli

233 000

73 000

18 juli

232 000

74 000

19 juli

226 000

72 000

20 juli

231 000

74 000

21 juli

225 000

73 000

24 juli

231 000

74 000

25 juli

229 000

75 000

26 juli

227 000

72 000

27 juli

227 000

73 000

28 juli

229 000

74 000

31 juli

257 000

82 000


*Passager
Uppgifterna anger det totala antalet fordonspassager vid betalstationerna. Även ej skattepliktiga passager, såsom undantagna fordon och fordon som har kört till eller från Lidingö inom 30 minuter ("Lidingöregeln") är inkluderade.

**Skattebeslut
Skattebeslut baseras på ett skattepliktigt fordons samtliga passager per dag under tid då trängselskatt tas ut.

Trängselskatt tas ut om fordonet passerar en betalstation på vardagar kl. 06.30-18.29 på väg in i eller ut ur Stockholms innerstad. Beloppet är 10, 15 eller 20 kr per passage, beroende på tidpunkt. Maximal trängselskatt är 60 kronor per fordon och dag.
Ex) Ett fordon passerar ut genom en betalstation kl. 07.15 och in genom en betalstation kl 16.30. Det innebär två st passager som tillsammans skapar ett skattebeslut på 30 kr (10 kr + 20 kr)

Den som inom 30 minuter passerar Stockholms innerstad på väg till eller från Lidingö, ska inte betala trängselskatt
Ex) Ett fordon passerar in genom betalstation Roslagsvägen kl. 08.20 och ut genom någon av betalstationerna vid Ropsten kl. 08.45. Det innebär två st passager, men inget skattebeslut.

Vägverket

Tidigare månaders passager och skattebeslut

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

Visa mer månadsstatistik

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL