Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Autogiron för betalning av trängselskatt avslutas

Vägverket kommer inom kort att avsluta alla autogiron från försöket med trängselskatt i Stockholm. De fordonsägare som ännu har ett aktivt autogiro från försöksperioden kommer att få brev om detta från Vägverket.

Regeringen avser att utreda förutsättningarna för att återinföra trängselskatt i syfte att finansiera en kringfartsled runt Stockholm. Om trängselskatt införs igen behövs en ny autogiroanmälan för att säkerställa att konto- och fordons-
uppgifter är aktuella när systemet startar. Vägverket kommer att ge ytterligare information om detta inför en återstart.

Återlämning av transponder
Den som inte har lämnat tillbaka transpondern från försöket bör göra det snarast, så den kan tas till vara. Om transpondrar ska användas i framtiden krävs att de registreras på nytt hos Vägverket.

Transpondrar kan lämnas på Pressbyrån och 7-Eleven i stockholmsområdet* till och med den 31 december 2006. Den som inte har möjlighet att lämna tillbaka transpondern i någon av dessa butiker ombeds kontakta Kundtjänst på telefon 0771-29 29 29.

Företag och organisationer som ska returnera tio eller fler transpondrar kan använda bud eller företagspaket.Läs mer om återlämning av transpondrar för företag och organisationer här.

* Det går även att lämna tillbaka transpondern i vissa butiker i Uppsala, Gnesta, Eskilstuna, Vagnhärad, Nyköping,Västerås och Örebro. Vissa butiker i stockholmsområdet tar inte emot transpondrar. Dessa är: Pressbyrån S:a Blasieholmen, Pressbyrån Västerlånggatan 19, Pressbyrån Arlanda terminal 2, 7-Eleven Götgatan 25 samt 7-Eleven Rådmansgatan 75.

Vägverket

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL