Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Utvärdering och mätnin...  Månadsmätningar

Så svarar Stockholmarna - månadsmätningar

Varje månad tillfrågas 500 medborgare i Stockholms län om sina attityder och åsikter kring sitt resande. Undersökningen genomförs av Svenska lokaltrafikföreningen på uppdrag av läns- och lokaltrafikbolagen. Med anledning av Stockholmsförsöket ställs, i Stockholms län, ett antal extra frågor i denna undersökning. På så sätt fås en indikation på hur resandet, attityder och åsikter kring Stockholmsförsöket påverkas över tiden. Eftersom antalet tillfrågade är relativt litet går det inte att dra några långtgående slutsatser om hur Stockholmsförsöket påverkat medborgarna - detta redovisas mer utförligt i den stora utvärderingen som presenterades i juni 2006.

Då vi valt att redovisa nya resultat runt den 10:e varje månad, månaden efter mätmånad, bygger resultaten på svar avgivna mellan den 24:e till och med den 23:e i föregående månad. Antalet svar som resultaten bygger på varierar därför från ca 400 till 600 per redovisningsperiod. I december gjordes ingen undersökning. Redovisningen för februari bygger på svar angivna från den 1 till och med den 23 februari.

Klicka här för att se mätningen (PDF 63 kB)


Andel av tillfrågade invånare i Stockholms län som upplever att det finns problem med trängsel i biltrafiken
*till/från eller i Stockholms innerstad under vardagar mellan klockan 06.30 och 18.30


Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL