Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Utvärdering och mätnin...  Månadsmätningar

Kollektivtrafik - månadsmätningar

Med denna sida som utgångspunkt kan du följa utvecklingen för kollektivtrafiken. Nya siffror presenteras runt den 10:e varje månad. Här kan du läsa SL:s sammanfattande rapport för juni.
SL sammanfattning - juni 2006 (PDF 54 kB).

För att följa varje trafikslag mer i detalj, klicka på någon av rubrikerna Buss, TunnelbanaPendeltåg, eller Lokaltåg i menyn till vänster. Denna månadsredovisning är en mindre mätning som ger möjlighet att löpande se indikationer på förändringar under försökets gång. Den kan inte jämföras med de mer omfattande utvärderingar som publiceras under sommaren 2006. Data för februari bygger på färre mätdagar än övriga månader.

Dygnsmedelvärde av antal passagerare över infarter i kollektivtrafiken under vardagar
* Lidingöbron, Stocksundstorp, Solnainfarterna, Tranebergsbron, Liljeholmsbron, Årstabron, Skansbroarna, Danvikstull och Tvärbanebroarna


Dygnsmedelvärde av antal passagerare i kollektivtrafiken under vardagar


Dygnsedelvärde av antal passagerare i kollektivtrafiken under vardagar

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL