Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Utvärdering och mätnin...

Månadsmätningar

För att ge möjlighet att fortlöpande följa effekterna av Stockholmsförsöket genomfördes en rad mätningar på månadsbasis. Dessa undersökningar och mätningar kan inte jämföras med de mer omfattande utvärderingar som publicerades sommaren 2006, men gav möjlighet att löpande se indikationer på förändringar under och även efter försöket.

Senaste mätningarna
Från och med mätmånaden augusti 2006 uppdaterades endast mätningar för Biltrafik, Restider - biltrafik, Cykel och Handel.

Tidigare mätningar
För att följa månadsmätningarna mer i detalj, klicka på någon av rubrikerna Biltrafik, Restider - biltrafikKollektivtrafik, Cykel, Parkering, Så svarar Stockholmare eller Handel. Trafikexperternas sammanfattande analys för respektive mätmånad till och med juli 2006 finns under rubriken Juli 2006 - Analysgruppens sammanfattning. Information om mätmetoder för månadsmätningarna finns under Mätmetoder - månadsmätningar i menyn till vänster.

Sammanfattande slutrapport - Stockholmsförsöket
Analysgruppens stora sammanfattande slutrapport av Stockholmsförsöket med slutsatser och resultat från samtliga publicerade underlagsrapporter finns på följande länk - Sammanfattande slutrapport av Stockholmsförsöket.

Juli 2006

Analysgruppens sammanfattningLäs mer

Biltrafik

MånadsmätningLäs mer

Restider - biltrafik

MånadsmätningLäs mer

Kollektivtrafik

MånadsmätningLäs mer

Cykel

MånadsmätningLäs mer

Parkering

MånadsmätningLäs mer

Så svarar Stockholmare

MånadsmätningLäs mer

Handel

MånadsmätningLäs mer
Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL