Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida

Effekter av Stockholmsförsöket

Minskad trängsel, ökad framkomlighet och förbättrad miljö - det är de huvudmål som sattes upp inför Stockholmsförsöket. För att ge svar på i vilken utsträckning målen uppnåtts, studera effekter och ge underlag till folkomröstningen genomfördes en mängd mätningar och undersökningar. Dessa varierar i såväl omfång som karaktär och kan delas in i två huvudsakliga delar; månadsmätningar och utvärderingar.

Sammanfattande slutrapport - Stockholmsförsöket
Analysgruppens stora sammanfattande slutrapport av Stockholmsförsöket med slutsatser och resultat från samtliga publicerade underlagsrapporter finns på följande länk - Sammanfattande slutrapport av Stockholmsförsöket.

Månadsmätningar och utvärdering
Vill du följa resultaten från de månatligt återkommnade mätningarna - klicka på rubriken Månadsmätningar. Klicka på rubriken Utvärdering för att läsa om utvärderingsprogrammet och ladda ner rapporter och utvärderingar. Passager in och ut ur innerstaden - 2006
Antal fordon som passerat in och ut ur innerstaden vardagar 06:00 - 19:00 år 2006 resp 2005. Jämförelsevärdet för 2005 redovisas som ett genomsnittligt värde för månaden. Uppgifterna bygger på data från Trafikkontorets mätsystem.
Antal fordon som passerat in och ut ur innerstaden från och med 2 januari 2006 resp 2005 vardagar 06:00 - 19:00.

Större diagram. (PDF 18 kB)

Månads- mätningar

Läs mer

Utvärdering

Läs mer
Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL