Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket 22 augusti 2005 - 31 juli 2006

Denna webbplats uppdateras inte efter den 31 december 2006. All information på webbplatsen hänför sig till försöksperioden 22 augusti 2005 - 31 juli 2006.
För aktuell information om trängselskatt, besök Vägverkets webbplats, www.vv.se.
I syfte att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön genomfördes det så kallade Stockholmsförsöket. Stockholmsförsöket bestod av utökad kollektivtrafik, fler parkeringsplatser vid Stockholms infarter och ett försök med trängselskatt i Stockholms innerstad.

Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 2005 med en satsning på utökad kollektivtrafik. Startdatum för trängselskatt var den 3 januari 2006. Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006.

Vägverkets webbplats om trängselskatt

Klicka här

Fler infarts-
parkeringar under försöket

Läs mer

Utökad
SL-trafik
under försöket

Läs mer

Utvärdering och mätningar från försöket

Läs mer
Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL